De vorstvrij oplossingen van Jowitherm kunnen ook toegepast worden om daken en dakgoten sneeuw- en ijsvrij te houden. Ook in Nederland is het soms noodzakelijk voor deze oplossingen te kiezen. Zo is het belangrijk dat dakgoten sneeuw- en ijsvrij worden gehouden om een afvoer te verzekeren. Hier is een dakgootverwarming een goede oplossing. Een dakgootverwarming kan ook goed worden toegepast op delen van daken waar de waterafvoer een belangrijke rol speelt. Als in de winter sneeuw of ijs zich ophoopt, kan het gebeuren dat smeltwater via andere wegen het gebouw binnendringt. Met een dakgootverwarming van Jowitherm kan dat voorkomen worden. Behalve dakgootverwarming kan ook het verwarmen van (delen) van daken een goede probleemoplossing zijn. Het kan voorkomen dat door aanpassingen aan het gebouw de constructie niet meer voldoet om bijvoorbeeld sneeuwophopingen te dragen. Middels een dakverwarming kan een gevaarlijke belasting voorkomen worden. Op hele grote daken adviseren wij om in plaats van een dakverwarming een belastings-bewakings-installatie te installeren. Hiermee kan tijdig een alarmsignaal worden afgegeven als de dakbelasting te hoog wordt door sneeuw of water. Gecombineerd met een dakgootverwarming voor een goede waterafvoer wordt een veilige situatie gecreëerd.
De vorstvrij oplossingen van Jowitherm kunnen ook toegepast worden om daken en dakgoten sneeuw- en ijsvrij te houden. Ook in Nederland is het soms noodzakelijk voor deze oplossingen te kiezen. Zo is het belangrijk dat dakgoten sneeuw- en ijsvrij worden gehouden om een afvoer te verzekeren. Hier is een dakgootverwarming een goede oplossing. Een dakgootverwarming kan ook goed worden toegepast op delen van daken waar de waterafvoer een belangrijke rol speelt. Als in de winter sneeuw of ijs zich ophoopt, kan het gebeuren dat smeltwater via andere wegen het gebouw binnendringt. Met een dakgootverwarming van Jowitherm kan dat voorkomen worden. Behalve dakgootverwarming kan ook het verwarmen van (delen) van daken een goede probleemoplossing zijn. Het kan voorkomen dat door aanpassingen aan het gebouw de constructie niet meer voldoet om bijvoorbeeld sneeuwophopingen te dragen. Middels een dakverwarming kan een gevaarlijke belasting voorkomen worden. Op hele grote daken adviseren wij om in plaats van een dakverwarming een belastings-bewakings-installatie te installeren. Hiermee kan tijdig een alarmsignaal worden afgegeven als de dakbelasting te hoog wordt door sneeuw of water. Gecombineerd met een dakgootverwarming voor een goede waterafvoer wordt een veilige situatie gecreëerd.