Op korte termijn zal de vereniging IG (interesse groep) Infrarood worden opgericht, mede op initiatief van Jowitherm. De IG Infrarood is een samenwerking tussen aanbieders van infraroodverwarming in Nederland en België. De vereniging heeft als doel de kennis over en toepassing van infraroodverwarming te promoten.

In Duitsland en Oostenrijk zijn zusterverenigingen al enkele jaren actief. De verschillende verenigingen zijn voornemens om onder de naam IG Infrared op Europees niveau samen te werken. Hierbij valt te denken aan gezamenlijke onderzoeken, die onder andere plaats vinden bij de Universiteit van Kaiserslautern. Ook is er gezamenlijk gezorgd voor het opstellen van een norm over infraroodverwarming. Op deze manier willen de leveranciers van de systemen de kwaliteit borgen. Daarbij speelt zowel de kwaliteit van het product als ook de kwaliteit van het advies een belangrijk rol.

Van de vereniging kunnen leveranciers van infraroodverwarming lid worden, maar ook andere geïnteresseerden. Meer informatie is op te vragen bij Bas Spekreijse.